Columns en Archief

WEEK

10

Weelde van vrijheid

07 March 2011

Als iemand bekend komt te staan als dictator, wordt hij in de westerse wereld meteen als ongewenst beschouwd. Het vrijheidsdenken is zo prominent in democratische landen dat er niets goeds kan worden gezien in iemand die zijn wil oplegt aan de ander. Hoe gek het ook klinkt: psychologisch gezien is deze denkwijze kortzichtig....

Lees meer