Kennismaking

De ervaring leert dat u met een klacht of probleem eerst hulp van vrienden, kennissen of familie inroept alvorens professionele hulp in te schakelen. Komt u niet verder met uw probleem, dan is een kennismakingsgesprek (intake) met één van ons wellicht voldoende om te bepalen of een vorm van individuele therapie of relatietherapie een mogelijkheid biedt om uw probleem beter te kunnen oplossen.  Voor alle duidelijkheid: de intake is niet gratis.  Een afspraak maken kan direct: 050-3113900

De belangrijkste doelen van de kennismaking zijn: 

  • De aard en ernst van het probleem doorgronden. (diagnose) 
  • Het ervaren van voldoende wederzijds vertrouwen. (relatie) 
  • Het maken van afspraken voor de behandeling. (therapie) 

Zonodig zal de psycholoog u verder verwijzen als u beter af bent bij iemand anders of voor een andere vorm van behandeling in aanmerking komt.

Direct kennismaken

meld u nu aan

Aanmeldformulier